Contributie
 

Contributie

Voor alle vragen over contributies kunt u uitsluitend contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@scoutingpurmerend.nl. Vanwege de privacy krijgen leidinggevenden geen informatie over contributiebetalingen van specifieke leden.

De contributie voor jeugdleden van onze groep is vastgesteld op € 210,- per jaar. Het contributiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

De contributie wordt geïnd door een extern bedrijf: ClubCollect. ClubCollect is een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van contributiegelden. U ontvangt van ClubCollect een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke betaalpagina per e-mail, sms of per brief. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u, afhankelijk van de instellingen van de vereniging, of u betaalt in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, namelijk iDeal, automatische incasso of bankoverschrijving.

Indien u voor betaling in termijnen kiest, dan verlopen deze altijd via automatische incasso of bankoverschrijving en rekent ClubCollect een kleine administratieve bijdrage. U bepaalt zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u ook nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrijving inplant.

 

Contributieverhoging

Ieder jaar per 1 september wordt de contributie opnieuw vastgesteld. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lidmaatschap gedurende het jaar wordt begonnen, bepaalt de penningmeester vanaf wanneer de contributie-verplichting ingaat.

 

Onderhoudsbijdrage retour

De contributie is inclusief een jaarlijkse onderhoudsbijdrage van € 20,-. Deze bijdrage wordt geheel geretourneerd indien leden en/of hun ouder(s)/verzorger(s) minimaal 1 dagdeel aanwezig zijn op 1 van de klusdagen of schoonmaakavonden of meehelpen bij een groepsactiviteit.

 

Overige kosten

De kosten van het zomerkamp, sommige speciale weekendkampjes of bijvoorbeeld het Scoutfit zitten niet bij de prijs in. Het kan dus voorkomen dat in de loop van het jaar een extra bijdrage voor een speciale activiteit wordt gevraagd. Zie voor verdere informatie in het kader hiernaast.

 

Bewijs van lidmaatschap

Ieder lid van de Lamoraal van Egmond is ingeschreven bij Scouting Nederland en krijgt een lidmaatschapsbewijs: de ScoutCard. Met dit ‘pasje’ kun je ook op andere plaatsen laten zien dat je lid bent van Scouting Nederland, wat soms korting kan opleveren, bijvoorbeeld in de ‘Scoutshop’. Ieder lid ontvangt ook een magazine van Scouting Nederland.

 

Wijzigingen in het lidmaatschap

Adreswijzigingen of andere wijzigingen in de persoonlijke situatie, die van belang zijn voor ons, kun je doorgeven aan de leiding van de speltak. Zij zorgen ervoor dat de wijzigingen worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen doe je dat per email bij  je eigen speltak én het secretariaat: info@scoutingpurmerend.nl

 

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via mail voor aanvang van een nieuw kwartaal, d.w.z. uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan een nieuw kwartaal. Een kwartaal begint bij ons op 1 sept, 1 dec, 1 mrt en 1 juni.
Indien de jaarcontributie geheel vooruit is betaald wordt restitutie verleend over de resterende kwartalen. Bij opzegging halverwege een kwartaal wordt geen restitutie verleend over het lopende kwartaal.

 

 

 

 

Bijkomende kosten

Naast de contributie komen er bij het lidmaatschap van Scouting nog wat meer kosten kijken. Allereerst de kosten van de Scoutfit die alle leden tijdens onze activiteiten dragen.
De Scoutfit bestaat uit:

  • een blouse met daarop diverse insignes en naambandjes
  • een das (ruit Kerr)
  • een dasring
  • een blauwe (spijker)broek

Als een lid een tijdje bij een speltak is wordt lid geïnstalleerd. Dat betekent dat het nieuwe lid de belofte van de speltak aflegt, en het uniform aan krijgt.

Het aanschaffen van de blouse verzorgen de (ouders van de) nieuwe leden zelf. Jullie kunnen een nieuwe blouse aanschaffen via de Scoutshop (winkel in Amsterdam-Oost of online). Goedkoper is het als het lukt om een tweedehands blouse te bemachtigen. Dat kunt u proberen via Marktplaats, of misschien weet de leiding wel oud-leden die hun blouse willen doorverkopen?

Voor de overige materialen (das, dasring en insignes) zorgt de speltakleiding meestal. Je moet daarvoor een bedrag aan de leiding betalen – zij zullen je hierover zeker verder informeren.

Weekendjes

Daarnaast houden de meeste speltakken af en toe een weekendje. Ze blijven dan een nachtje slapen in ons clubhuis (Bevers en Welpen) of buiten in tenten (Scouts en RSA Explorers). Aan zo’n weekendje zijn kosten verbonden, die we wel minimaal houden. Hoe hoog de kosten zijn hangt af van wat de activiteit van het weekend is. Naast de activiteit zijn we natuurlijk ook geld kwijt aan boodschappen voor het eten en drinken.

Zomerkamp

Het hoogtepunt van het Scoutingjaar is het zomerkamp. De Welpen en Scouts gaan dan een hele week naar een locatie op een andere plek in Nederland. Voor de Welpen geldt weer dat ze in een clubhuis overnachten;  de Scouts slapen in tenten. De RSA Explorers gaan meestal op kamp naar het buitenland. Zo’n kamp kost natuurlijk ook geld. Hier geldt weer dat we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. De leiding informeert je ver vooruit over de plannen en kosten van het zomerkamp van de speltak.

Neem contact op

Adres
Doplaan 4
1442 XZ Purmerend
(Dit is geen postadres)
0299414322
info@scoutingpurmerend.nl
www.scoutingpurmerend.nl